Kokkola LCC Oy

Kokkola LCC Oy erbjuder laserytbehandlings- och expertistjänster till verkstadmekanik, verkstads-, metall-, energi-, och processindustrikunder. Vi har erbjudit laserytbehandlingens expertistjänster sedan år 2000 åt verkstads-, metall-, energi-, sjöfarts-, gruv-, jordschaktnings-, processindustrins kunder.

Vår maskinkapacitet ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder en alltomfattande betjäning från ytbeläggning till färdig produkt. Laserytbeläggningen är en process där vi smälter ren metall eller legeringspulver på en ny komponent eller på komponent som fordrar underhåll för att skydda ytan från korrosion eller slitage. Med laserytbehandlingen uppnås en fullständig metallurgisk fog med grundmaterialet. Laserytbehandlingsmetoden ger ofta en mer kvalitativ yta än andra ytbehandlingsmetoder och ger därför längre livstid åt komponenterna.

LCC liput
Företags information
  • Liten/medelstort företag
  • Ägande: Personal
  • Vi verkar lokalt och inom exportmarknaden
Samarbetspartners
  • Liten/medelstort företag
  • Ägande: Personal
  • Vi verkar lokalt och inom exportmarknaden
Meny