Laserbeläggning

verkstads-, metall-, energi-, sjöfarts-, gruv-, jordschaktnings-, processindustrins kunder

Favicon: LCC

Laserpinnoitteella voidaan käyttökohteen mukaan parantaa komponenttien korroosionkestoa, kovuutta tai liukuominaisuuksia. Laserbeläggningens kvalitativa egenskaper är i de flesta fall överlägsna jämfört med andra ytbehandlingsmetoder. Laserbeläggningen lämpar sig för nyproduktion såväl som för underhållsobjekt.

Laserbeläggningen för nyproduktion såväl och för underhållsobjekt

Med moderna laserytbeläggningsmaskiner skapas ytan kostnadseffektivt på såväl plana ytor som på rotationsstycken, allt från små cylindrar upp till sådana som väger 20 ton, 20 meter långa med en diameter på 3 meter. Ytbeläggningen inuti kan göras från 70 mm uppåt.

Processindustrin

Hylsor och axlar i processindustrin.

Stålindustrin

Komponenterna i stålindustrins maskiner.

Gruvindustrin

Gruv- och jordschaktmaskinernas komponenter t.ex. krossar, hjulnav, tappar och kolvstänger.

Pappersindustrin

Pappers- och cellulosaindustrins produkter t.ex. valsar, valsändor, lagerhus och kolvstänger

Sjöfartsindustrin

Pappers- och cellulosaindustrins produkter t.ex. valsar, valsändor, lagerhus och kolvstänger.

Energiindustrin

Energi-industrins komponenter t.ex, axlar, ventilskaft, kolvar, karosser och cylindrar.

Kokkola LCC Oy

Kokkola LCC Oy erbjuder laserytbehandlings- och expertistjänster till verkstadmekanik, verkstads-, metall-, energi-, och processindustrikunder. Vi har erbjudit laserytbehandlingens expertistjänster sedan år 2000 åt verkstads-, metall-, energi-, sjöfarts-, gruv-, jordschaktnings-, processindustrins kunder.

Meny