+358 46 922 4770 Enable JavaScript to view protected content.

Sjöfartsindustrin

Sjöfartsindustrins komponenter är t.ex. kolvstänger, axlar, kolvar och styrcylindrar. Av ytbeläggningen fordras en god korrosionsbeständighet. Laserytbeläggningens täta och nonporös yta lämpar sig utmärkt för korrosiva miljöer.