+358 46 922 4770 Enable JavaScript to view protected content.

Pappersindustrin

Pappers- och cellulosaindustrins produkter är t.ex. valsar, valsändor, lagerhus och kolvstänger. Laserbeläggningen lämpar sig utmärkt för hård belastning p.g.a den metallurgiska fogen och den täta ytbeläggningen.