+358 46 922 4770 Enable JavaScript to view protected content.

Gruvindustrin

Gruv- och jordschaktmaskinernas komponenter är t.ex. krossar, hjulnav, tappar och kolvstänger. Av ytbeläggningen fordras hållfasthet, hårdhet samt slitage tålighet.