+358 46 922 4770 Enable JavaScript to view protected content.

Energiindustrin

Energi-industrins komponenter är t.ex, axlar, ventilskaft, kolvar, karosser och cylindrar. Laserytbehandlingen är det bästa valet för kraftverksdelarnas ytbehandling. Det fordras utomordentlig kvalitet och beständighet för ytbeläggning av kraftverkskomponenter.