+358 46 922 4770 Enable JavaScript to view protected content.

Bekanta Dig med principen för ytbeläggning med laser, egenskaper och möjligheter hur man kan för bättra produktens egenskaper och göra inbesparingar.

Genom ytbeläggning med laser erhåller Du nya, konkurrenskraftigare möjligheter till konstruktioner och produktion Laserbeläggningens kvalitativa egenskaper är i de flesta fall överlägsna jämfört med andra ytbehandlingsmetoder. Laserbeläggningen lämpar sig för nyproduktion såväl som för underhållsobjekt.

KOKKOLA LCC OY

Med moderna laserytbeläggningsmaskiner skapas ytan kostnadseffektivt på såväl plana ytor som på rotationsstycken, allt från små cylindrar upp till sådana som väger 20 ton, 20 meter långa med en diameter på 3 meter. Ytbeläggningen inuti kan göras från 70 mm uppåt.