Metallin pinnoitus - Komponenttien pintakäsittelyä teollisuuden tarpeisiin

Metallin pinnoitus tai pintakäsittely on prosessi, joka parantaa metallituotteiden käyttöominaisuuksia ja ulkonäköä.

Pinnoitus on tärkeä vaihe komponentin viimeistelyssä, sillä se lisää tuotteiden käyttöikää sekä parantaa korroosionkestävyyttä. Pinnoituksen avulla voimme varmistaa, että asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt tuotteet täyttävät vaativatkin standardit ja toimivat tehokkaasti halutuissa käyttökohteissa. Koneiden ja laitteiden käyttövarmuuden merkitys korostuu, kun tuotantoprosessien pysäyttäminen ja tuotannon uudelleen käynnistäminen on kallista. 

Pinnoitusmenetelmiä on monia, ja jokainen niistä tarjoaa erilaisia etuja komponenttien käsittelyssä. Me käytämme pinnoitukseen modernia lasertekniikkaa sekä huolellisesti valittuja pinnoitusaineita ja prosesseja, jotka varmistavat, että asiakkaalle toimitettava lopputuote täyttää kaikki laatuvaatimukset. Pinnoituksen ansiosta voidaan esimerkiksi lisätä komponenttien kulutuskestävyyttä ja korroosionkestoa. 

Tarjoamme laadukasta ja luotettavaa laserpinnoituspalvelua. Pitkän kokemuksen ja korkealaatuisen työn jälkemme ansiosta olemme luotettava kumppani niin pienille kuin suurillekin yrityksille. 

Metallin pinnoituksen tarkoitus

Metallin pinnoituksen pääasiallinen tarkoitus on suojata materiaalia korroosiolta ja kulutukselta, mikä merkittävästi pidentää kappaleen käyttöikää. Tuotteen elinkaaren maksimointi on paitsi taloudellisesti järkevää, se on myös ympäristöystävällinen ratkaisu. Pinnoittamisen avulla voidaan korjata ja pidentää kalliiden komponenttien käyttöikää sen sijaan, että ne vaihdetaan uusiin. Pinnoitusta käytetään sekä uustuotannossa että kunnossapidon kohteissa Metallin pinnoittamisella ehkäistään kemikaalien ja muiden aineiden aiheuttamaa vahinkoa sekä parannetaan metallin ulkonäköä ja ominaisuuksia, kuten kitkaa, lämmöneristävyyttä tai sähkönjohtavuutta tai -eristystä. Pinnoituksen avulla voidaan myös parantaa metalliesineiden toiminnallisuutta tietyissä sovelluksissa. Esimerkiksi pinnoitusta tarvitaan erityisen paljon meriympäristöissä, joissa suolavesi aiheuttaa voimakasta korroosiota. Terästeollisuuden koneiden komponenttien on taas siedettävä erittäin kuumia olosuhteita.  

Eri tekniikat metallin pinnoituksessa

Metallin pinnoittamiseen on useita eri menetelmiä, jotka tarjoavat ratkaisuja metallien pinnoitustarpeisiin eri teollisuuden aloilla, eri kohteisiin, käyttötarkoituksiin ja vaatimuksiin. Nämä prosessit parantavat metallin ominaisuuksia, kuten korroosionkestävyyttä, kulutuskestävyyttä ja ulkonäköä. 

Useita tekijöitä tulee ottaa huomioon, kun valitaan oikeaa pinnoitusmenetelmää. Valinnan kannalta keskeisiä ovat muun muassa pinnoitettavan materiaalin tyyppi, toivotut ominaisuudet ja pinnan viimeistelyn tarve. Oikeanlaisen ja kulumista kestävän pinnoitteen valitsemiseksi on tärkeää selvittää kuluvan kohteen luonne ja kulumisen mekanismit. Tämän kartoituksen perusteella voidaan vertailla eri pinnoitevaihtoehtoja ja valita se, joka palvelee käyttötarkoitusta parhaiten, sekä tarjoaa kustannustehokkaimman ratkaisun. 

Lasertekniikka

Laserpinnoitus

Kokkola LCC:n käyttämä huippumoderni laserpinnoitus on sukua hitsauspinnoitukselle, mutta menetelmä mahdollistaa korkeampitasoisten pinnoitteiden valmistuksen komponenttien suojaksi. Laserpinnoituksella voidaan parantaa erilaisten koneenosien ja laitteiden ominaisuuksia, kuten kulumis- ja korroosionkestoa sekä korkealämpötilan kestävyyttä. Menetelmä sopii erinomaisesti niin uudistuotannolle kuin vanhojen teräskappaleiden kunnostukseen. 

Laserpinnoitus on prosessi, jossa sulatetaan puhdasta metalli-, tai seospulveria uuteen tai kunnostettavaan komponenttiin suojaamaan pintaa korroosiolta tai kulumiselta. Kappaleen pinnalle tuodaan lisäainetta, joka sulatetaan lasersäteen avulla perusaineen pintaan. Lasersäteen vaikutuksesta myös pieni osa perusaineen pinnasta sulaa, jolloin saadaan muodostettua kestävä sulaliitos lisäaineen ja perusaineen välille. Laserpinnoitteella saadaan erinomainen tiiveys ja vain vähäinen perusaineen ja pinnoitteen sekoittuminen. Prosessin lämpövaikutus työkappaleeseen on pieni, jolloin muutokset perusaineessa jäävät vähäisiksi. Menetelmä soveltuukin useimmille pinnoite-perusaineyhdistelmille. 

Laserpinnoitus tarjoaa modernin tavan toteuttaa metallin pinnoitusta tehokkaasti eri teollisuudenalojen tarpeisiin. Kiinnostuitko laserpinnoituksesta? Lue palvelusta lisää

Kaipaatko lisätietoja? Ota yhteyttä ja kysy lisää metallin pinnoituksesta laseria hyödyntäen! 

Terminen pinnoitus

Termisissä ruiskutusmenetelmissä pinnoitusaineet sulatetaan ja ruiskutetaan korkealla nopeudella metallin pinnalle. Tämä prosessi mahdollistaa kestävien pinnoitteiden luomisen, ja tällaisia menetelmiä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla, kuten ilmailu-, voimalaitos- ja öljy- ja kaasuteollisuudessa.  

Käytettävä pinnoitusmetalliseos valitaan sen mukaan, minkälaisia pintaominaisuuksia halutaan. Terminen pinnoitus sopii myös muille materiaaleille kuin metallille ja pinnoitteena voidaan käyttää metallin lisäksi esim. keraameja tai muoveja. Terminen pinnoitusmenetelmä sisältää erilaisia tekniikoita, kuten liekkiruiskutus, valokaariruiskutus, plasmaruiskutus tai HVOF-ruiskutus. 

Diffuusiopinnoitus

Diffuusiopinnoituksella parannetaan teräskappaleiden kulutuskestävyyttä, lämmönkestävyyttä sekä kitkaominaisuuksia. Diffuusio-prosessissa, joka tapahtuu korkeissa lämpötiloissa, tietyt erittäin kovaa pintaa muodostavat alkuaineet, esimerkiksi boori, vanadiini ja niobi, imeytyvät metallin pintakerroksiin, jolloin syntyy keraamisia yhdisteitä. Tämä tekniikka soveltuu mm. metallin, koneenosien tai muottien pinnoitukseen. Menetelmä mahdollistaa jopa pienten sisäpuolisten reikien käsittelyn. 

Hitsauspinnoitus

Hitsauspinnoitus on menetelmä, jossa pinnoituksen lämmönlähteenä käytetään valokaarta, ja hitsaamalla pinnoitettaessa kappaleen pintaan sulatetaan lisäaineita tuomaan suojaa mekaanista kulutusta tai korroosiota vastaan. Menetelmää käytetään yleensä kuluneiden osien kunnostukseen, mutta myös uusien osien valmistukseen. Itse osan tai komponentin valmistuksessa käytetään edullisempaa materiaalia ja sitten se pinnoitetaan hitsausmenetelmällä. 

Tekniikka mahdollistaa kovan, kestävän kerroksen muodostumisen kappaleen pintaan, parantaen sen mekaanista kestävyyttä. Tämän ansiosta, esimerkiksi kulutukselle alttiit laiteosat saavat uuden, kestävämmän pinnan ja niiden käyttöikä pidentyy. Hitsauspinnoitusta käytetäänkin teollisuuden komponenteissa, kuten prosessi- ja energiateollisuuden laitteisiin tulevissa osissa tai kaivosteollisuuden koneissa.  

Elektrolyyttinen pinnoitus

Elektrolyyttisessä pinnoituksessa eli sähkökemiallisessa pinnoituksessa metallikappale päällystetään ohuella metallikerroksella käyttämällä sähkövirtaa. Pinnoitettava kappale upotetaan metallisuolapitoiseen vesiliuokseen, ja metallipinnoitetta saostetaan sen päälle. Menetelmä on yleinen esimerkiksi sinkityksessä ja nikkelöinnissä. Toista metallia oleva pinnoitus suojaa metallia esimerkiksi kosteuden ja ilman hapen aiheuttamilta vaurioilta. 

Pinnoituksia voi olla useita kerroksia joko samalla metallilla tai eri metalleilla riippuen tavoiteltavista ominaisuuksista. Esimerkiksi teräksen suojaamiseksi voi käyttää kromi- tai tinapinnoitusta, koska nämä metallit muodostavat oksidikerroksen, kun ne reagoivat hapen kanssa. Tällainen oksidikerros tarjoaa suojaavan esteen korroosiota vastaan. Toinen esimerkki on sinkitysprosessi, jossa metallipinnalle levitetään sinkkikerros, joka myös suojaa korroosiolta. Elektrolyysimenetelmää hyödynnetään myös silloin, kun edullisemmista metalleista valmistetut tuotteet halutaan päällystää arvokkaammilla metalleilla. Esimerkiksi galvanoitu teräs on sinkillä päällystettyä terästä elektrolyyttisen prosessin kautta. 

Metallin pinnoittamisessa käytetyt materiaalit

Metallin, kuten teräksen, pintakäsittelyssä käytetään useita pinnoitusaineita, joista sopiva räätälöidään aina kappaleen käyttökohteen mukaan. 

Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaisen palvelun pinnoituksesta valmiiseen tuotteeseen. Ketteränä pk-yrityksenä varmistamme, että asiakkaamme saavat tarvitsemansa metallikomponentit käyttöönsä nopeasti ja juuri tarpeidensa mukaisesti. 

Valikko