+358 46 922 4770 Enable JavaScript to view protected content.

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Kokkola LCC Oy:n päämääränä on olla kannattava ja kilpailukykyinen yritys. Toimitamme asiakkaillemme virheettömiä tuotteita, palveluita.

Ammattitaitoinen henkilökunta tuntee asiakkaidemme vaatimukset ja vastaavat tuotteen, palvelun ja toiminnan laadun toteuttamisesta. Koko henkilöstömme on sitoutunut nopeisiin ja joustaviin toimituksiin. Verkostoitumalla pystymme palvelemaan asiakkaitamme myös silloin, kun komponentin mitat tai muoto ei sovellu omalle konekannallemme.

Jatkuvalla toiminnan kehittämisellä varmistamme, että pystymme vastaamaan muuttuviin laatu– ja ympäristövaatimuksiin. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ympäristöystävällisempään suuntaan ja olemme tietoisia toimintamme ympäristövaikutuksista. Laserpinnoituspalvelumme tukee kestävää kehitystä ja edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä. Yritysjohto sitoutuu laadun tuottamiseen kulloinkin voimassaolevien yleisten lakien ja säädösten sekä ympäristömääräysten mukaisesti. Laatu- ja ympäristöpolitiikka katselmoidaan säännöllisesti sen soveltuvuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.

Kokkola LCC Oy:n tavoitteena työturvallisuudessa on 0-tapaturmaa. Tavoite saavutetaan ehkäisevin toimenpitein minimoimalla työturvallisuusriskit sekä pitämällä työterveystoiminta riittävällä tasolla. Olemme sitoutuneet noudattamaan tasa-arvoa sekä rasismin ja korruption vastaisia eettisiä periaatteita.

Yrityksellämme on laatusertifikaatti ISO 9001:2015 ja ympäristösertifikaatti ISO 14001:2015.

Katso vastuullisuuslupauksemme ja vastuulliset tekomme klikkaamalla GCE logoa.