GCE

Laatu ja ympäristö

Toiminnan päämääränä on olla kannattava ja kilpailukykyinen yritys.
Tavoitteena on toimittaa asiakkaillemme virheettömiä tuotteita, palvelua ja toimintaa.

Ammattitaitoinen henkilökunta tuntee asiakkaidemme vaatimukset ja vastaavat tuotteen, palvelun ja toiminnan laadun toteuttamisesta kaikissa olosuhteissa.

Jatkuvalla toiminnan kehittämisellä varmistamme, että pystymme vastaamaan muuttuviin laatu– ja ympäristövaatimuksiin. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ympäristöystävällisempään suuntaan ja olemme tietoisia toimintamme ympäristövaikutuksista.

Yritysjohto sitoutuu laadun tekemiseen ja ympäristölainsäädännön noudattamiseen. Laatu- ja ympäristöpolitiikka katselmoidaan säännöllisesti sen soveltuvuuden ja tehokkuuden tarkistamiseksi.

Yrityksellämme on laatusertifikaatti ISO 9001:2008 ja
ympäristösertifikaatti ISO 14001:2004.