GCE

KUNNOSSAPITOA LASER-VALON NOPEUDELLA

Kunnossapito on LCC:n merkittävin toiminta-alue.

Laserpinnoituksella saavutetaan merkittäviä etuja verrattuna perinteisiin menetelmiin kuten kovakromaus, muut termiset pinnoitukset, holkittaminen tai uuden kappaleen valmistaminen.

Näihin verrattuna lasertekniikka alentaa komponenttien raaka-aine- ja valmistuskustannuksia ja erityisesti sen avulla parannetaan kulumis- ja korroosionkestoa sekä korkeiden lämpötilojen kestävyyttä.

Laserpinnoitusta käytetään hyvinkin kiireellisissä korjaus- ja kunnostustöissä erityisesti kalliiden ja suurten komponenttien kunnostukseen.

Kunnostus säästää huomattavasti kustannuksia ja vähentää ympäristön kuormitusta (esim. CO2 – päästöjä).

Lisäksi uusien komponenttien toimitusajat voivat olla hyvin pitkiä.


  • Toimitusajat alkaen muutamasta tunnista
  • Laserskannaus takaa tarkat mitat
    (Yhteistyö Keski-Pohjanmaan aikuisopiston kanssa)
  • Alkuaineanalysaattorit mahdollistavat materiaalin tunnistuksen (Yhteistyö Ketekin kanssa)

Laserpinnoituksen vahvuuksia kunnossapidossa:

  • Kappaleiden elinkaari pitene
  • Tuotannon valmistuskapasiteetti lisääntyy seisokkien vähentyessä
  • Vähentää kunnossapidon työmäärää


LCC kykenee joustaviin toimituksiin oman tehokkaan konekantansa sekä kouliintuneen laseralan ammattiporukkansa avulla.

LCC on palveleva pk-yritys, jolla on vahva kasvutavoite sekä hyvät valmiudet jatkuvaan kehittymiseen.

Yrityksellämme on laatusertifikaatti ISO 9001 ja
ympäristösertifikaatti ISO 14001.